Sapoli Vloeibare Boenwas - 500ML Expand

Sapoli Vloeibare Boenwas - 500ML

Sapoli

12909245

Nieuw

€ 12,99

incl. BTW

tick.png  Levering in BE en NL
        binnen 2 à 3 werkdagen in huis

tick.png  Gratis verzending vanaf € 49.98
        uitgezonderd grote/zware en breekbare artikelen

tick.png  Gratis afhalen vanaf € 49.98
        € 5 servicekost bij kleinere bedragen

tick.png  Klantenservice shop@suprabazar.be
        di-za tussen 9 en 17u: +32 56 43 97 70

tick.png  Veilig betalen
        
bancontact | iDeal | klarna | visa | mastercard

SA38205

Ambachtelijke degelijkheid van toen: de basis voor de formules dateert uit de tijd van Napoleon. De kwaliteit van weleer is vandaag nog geperfectioneerd. Deze hoogwaardige, traditionele boenwas is het ideale product voor de verzorging van uw parket, houten meubelen, houtbekleding,… Deze vloeibare was is makkelijk aan te brengen.

BESCHERMT

Sapoli Vloeibare Boenwas bevat een zeer hoge concentratie aan natuurlijke wassoorten die in het hout dringen en het beschermen.

HERSTELT

Sapoli Vloeibare Boenwas geeft het hout zijn oorspronkelijke uiterlijk en patina terug. Terpentijn maakt de natuurlijke houtpatronen intenser.

Lees aandachtig het etiket!

Veiligheidsinformatie

  • Signaalwoord: Waarschuwing
  • Pictogrammen: 
  • Waarschuwingen (H-zinnen): H226 - Ontvlambare vloeistof en damp. H302 - Schadelijk bij inslikken. H315 - Veroorzaakt huidirritatie. H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280 - Beschermende handschoenen dragen. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. P405 - Achter slot bewaren.
Accept Site use cookies