Privacy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Supra Bazar hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker en respecteert daarom de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens.
 
De Supra Bazar-website is vrij te bezoeken en daarbij kan u informatie raadplegen, onder meer over onze winkels, zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Als u echter overgaat tot het aankopen van producten uit onze webshop, dient u zich te registreren en persoonlijke informatie (waaronder naam, adres en e-mailadres) in te vullen. Deze verplicht in te vullen gegevens worden aangeduid met een *.
 
Supra Bazar verzamelt deze door u verstrekte persoonlijke gegevens en behandelt ze in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden noch uitgewisseld, noch verhuurd, noch verkocht aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
 
De informatie wordt verzameld met oog op:
 
- het correct kunnen afhandelen van uw aankoop of bestelling;
- het verwerken van uw online aankopen in het informatica-systeem van Supra Bazar;
- het voeren van de financiële administratie van Supra Bazar;
- het verstrekken van de door u gevraagde informatie;
- marketingdoeleinden (klantenvoordelen, direct mail,…);
- het bijhouden van informatie zoals het tijdstip van uw laatste bezoek, het tijdstip van het aanmaken van uw klantenaccount en het aantal keer dat u de website heeft bezocht.

Cookies

De website van Supra Bazar kan gebruik maken van cookies. Dat zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw PC bewaard worden. Zij bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om uw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Hou er wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan deze website minder vlot kan verlopen.

Google analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Uw persoonsgegevens

 
Je kan je, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe zal je je schriftelijk richten tot Supra Center NV, Oostlaan 9, 8560 Gullegem of via shop@suprabazar.be.
 
Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens:
 
- Je beschikt over de mogelijkheid om, mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart), via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Supra Center NV, Oostlaan 9, 8560 Gullegem gratis de schriftelijke mededeling te bekomen van je persoonsgegevens;
- Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn;
- Je kan op elk ogenblik vragen dat je persoonsgegevens uit het bestand van Supra Bazar verwijderd worden. Je kan je hiervoor wenden tot de klantendienst van Supra Bazar via shop@suprabazar.be.
 
Door de website van Supra Bazar te gebruiken, aanvaardt u de op dat ogenblik geldige privacybeleid en gebruikersvoorwaarden. Supra Bazar behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik dit privacybeleid te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is aldus raadzaam deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

De privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving.

Meer informatie over de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995, vindt u hier.