Retourneren

Je kocht iets aan op de webshop van Supra Bazar, maar bent toch niet tevreden over je aankoop? Of is een product beschadigd? Vervelend, maar we helpen je verder!

1. Herroepingsrecht

Deze bepaling is enkel van toepassing op de internetverkoop aan consumenten:

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de consument toelaten het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”.
 
Betreffende het terugsturen van gebruikte, onvolledige, beschadigde, vuile,... producten. De onderneming heeft het recht om hiervoor een waardevermindering aan te rekenen aan de consument. Deze schadevergoeding zal ten alle tijde overeenstemmen met de werkelijke waardevermindering van het het goed ten opzichte van de waarde van het goed.

Verder opgelet met geopende, beschadigde, onvolledige verpakkingen (zonder gebruiksaanwijzing). De onderneming heeft het recht om hiervoor een schadevergoeding te eisen van de consument indien de consument meer schade heeft toegebracht aan de verpakking dan deze veroorzaakt door het openen, of als de consument de verpakking niet (volledig) heeft teruggestuurd. Deze schadevergoeding is gebaseerd op het gemene recht. De gevraagde schadevergoeding zal altijd overeenstemmen met de in werkelijkheid geleden schade.

De consument die van het herroepingsrecht gebruik wenst te maken, moet de onderneming binnen de 14 dagen contacteren bij voorkeur via email: shop@suprabazar.be of via de telefoon: +32 56 43 97 75. Dit kan ook per post: Supra Center nv tav Webshop - Oostlaan 9 - 8560 Gullegem of door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping

De consument beschikt over 2 termijnen van 14 dagen:
- Een eerste termijn van 14 dagen, die ingaat vanaf de dag na de levering, om Supra Center nv op de hoogte te brengen dat hij de overeenkomst wil herroepen.  
 - Van zodra de consument gemeld heeft dat hij de overeenkomst wil herroepen, begint er een nieuwe termijn van 14 dagen te lopen waarbinnen de consument de goederen naar Supra Center nv moet terugsturen. 

Bij voorkeur in de onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren en gebruiksaanwijzing . Dit kan op diverse manieren:
 - hetzij het product op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar Supra Bazar (zie artikel 1);
- hetzij het product binnen te brengen in één van de Supra Bazar-winkels naar keuze;
- hetzij het product, mits betaling van een tussenkomst in de transportkosten, laten ophalen door Supra Bazar.  

Binnen de 14 dagen nadat de consument zich heeft beroepen op het herroepingsrecht zal de onderneming alle kosten, inclusief de leveringskosten, terugbetalen aan de consument op dezelfde wijze waarop de consument heeft betaald. De onderneming zal weliswaar wachten met de terugbetaling tot hij de goederen effectief heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft verzonden, afhankelijk van welk tijdstip het eerst valt. 

Hoe stuur ik producten terug?

  • via e-mail of per post melding maken dat je producten wenst te retourneren (binnen de 14 dagen na ontvangst!)
  • gebruik de originele doos om de producten (zorgvuldig) in te pakken of gebruik een andere doos
  • je stuurt het zelf terug naar ons via een te kiezen koerier. Voordelig terugsturen kan via deze link: https://www.goedkooppakket.be/ of voor Nederland https://www.goedkooppakket.nl/
  • het retouradres is Supra Center nv tav Webshop Oostlaan 9 8560 Gullegem België
  • of je brengt het pakket binnen in een Supra Bazar winkel (op voorhand meedelen via e-mail)
  • als de producten ons in perfecte staat hebben bereikt gaan we over tot terugbetaling

Belangrijk: Software & cd's waarvan de verzegeling is verbroken kunnen niet worden teruggestuurd! Dit geldt ook voor geopende dierenvoeding verpakkingen.

2. Schade

We doen er alles aan om uw aangekochte producten zorgvuldig te verpakken. Kapot vertrekken ze hier nooit. Toch kan er tijdens het transport altijd iets foutlopen zodat een product beschadigd bij u aankomt. 

Stelt u achteraf toch nog schade vast? Neem dan meteen foto's van het kapotte product én de verpakking (zowel binnen als buitenkant van de verpakking). Doe vervolgens melding van de schade via één van onze verschillende kanalen (per email, telefonisch, of per post). Stuur ons ook een e-mail en voeg de foto's toe. Zie erop toe dat je de schade aan het product op de foto's effectief kan vaststellen. Wacht niet met het melden van schade en doet dit zo snel mogelijk. Dan zorgen wij voor een snelle oplossing. Indien je langer dan de wettelijke termijn van 2 maanden om schade te melden kunnen we helaas niet meer tussenkomen.

Het retourneren en omruilen van producten die tijdens het transport beschadiging opliepen is voor rekening van Supra Bazar. Wij dienen vervolgens een schadeclaim in bij onze koerierdienst aan de hand van de aangeleverde foto's. We wachten de afhandeling van zo'n schadeclaim nooit af en kijken om de klant onmiddellijk te voorzien van een nieuw product. Via mail wordt dan ook afgesproken wat er dient te gebeuren met het beschadigde product. Gooi het nooit meteen weg!

3. Verkeerd product of product te weinig ontvangen

Een verkeerd product of een product te weinig in je pakket? Geen paniek, contacteer ons meteen via e-mail en we lossen het meteen op! Verkeerd geleverde producten worden uiteraard op onze kosten geretourneerd en omgeruild.