Sapoli Vernieuwer Donker - 250ML Expand

Sapoli Vernieuwer Donker - 250ML

Sapoli

12909267

Nieuw

€ 5,19

incl. BTW

tick.png  Levering in BE en NL
        binnen 2 à 3 werkdagen in huis

tick.png  Gratis verzending vanaf € 49.98
        uitgezonderd grote/zware en breekbare artikelen

tick.png  Gratis afhalen vanaf € 49.98
        € 5 servicekost bij kleinere bedragen

tick.png  Klantenservice shop@suprabazar.be
        di-za tussen 9 en 17u: +32 56 43 97 70

tick.png  Veilig betalen
        
bancontact | iDeal | klarna | visa | mastercard

SA38415

Verwijdert vlekken en krassen uit hout: perfect voor uw houten meubels.

EFFICIËNT

Sapoli Vernieuwer verwijdert vlekken van zon, water, wijn, koffie, uit alle soorten houten meubels, ook gevernist of gepolijst hout.

HERSTELT

Sapoli Vernieuwer dekt krassen in uw meubelen. Zelfs grote krassen kan u zichtbaar verminderen. Na de behandeling krijgt het hout zijn oorspronkelijke glans terug. Verdiept de kleuren.

Lees aandachtig het etiket!

Veiligheidsinformatie

  • Signaalwoord: Gevaar
  • Pictogrammen: 
  • Waarschuwingen (H-zinnen): H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315 - Veroorzaakt huidirritatie. H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P280 - Beschermende handschoenen dragen. P301+P310+P331 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.GEEN braken opwekken. P405 - Achter slot bewaren. P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar Inhoud en verpakking een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale/ nationale regelgeving.
Accept Site use cookies