Sapoli Vaste Boenwas Licht Eiken - 450ML Expand

Sapoli Vaste Boenwas Licht Eiken - 450ML

Sapoli

12909212

Nieuw

€ 12,99

incl. BTW

tick.png  Levering in BE en NL
        binnen 2 à 3 werkdagen in huis

tick.png  Gratis verzending vanaf € 49.98
        uitgezonderd grote/zware en breekbare artikelen

tick.png  Gratis afhalen vanaf € 49.98
        € 5 servicekost bij kleinere bedragen

tick.png  Klantenservice shop@suprabazar.be
        di-za tussen 9 en 17u: +32 56 43 97 70

tick.png  Veilig betalen
        
bancontact | iDeal | klarna | visa | mastercard

SA38115

Ambachtelijke degelijkheid van toen: de basis voor de formules dateert uit de tijd van Napoleon. De kwaliteit van weleer is vandaag nog geperfectioneerd. Deze hoogwaardige, traditionele boenwas is het ideale product voor de verzorging van uw parket, houten meubelen, houtbekleding,…

BESCHERMT
Sapoli Vaste Boenwas bevat een zeer hoge concentratie aan natuurlijke wassoorten die in het hout dringen en het maximaal beschermen.

HERSTELT
Sapoli Vaste Boenwas geeft het hout zijn oorspronkelijke uiterlijk en patina terug.

Tip: Sapoli Vaste Boenwas is verkrijgbaar in kleurloos, natuur, lichte eik, midden-eik en donkere eik.

Lees aandachtig het etiket!

Veiligheidsinformatie

  • Signaalwoord: Waarschuwing
  • Pictogrammen: 
  • Waarschuwingen (H-zinnen): H226 - Ontvlambare vloeistof en damp. H302 - Schadelijk bij inslikken. H315 - Veroorzaakt huidirritatie. H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280 - Beschermende handschoenen dragen. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. P405 - Achter slot bewaren.

 

Accept Site use cookies