Sapoli Boenwas Wasbaar Wit - 500ML SAPOLI - 500ML Expand

Sapoli Boenwas Wasbaar Wit - 500ML SAPOLI - 500ML

Sapoli

12908864

Nieuw

€ 12,99

incl. BTW

tick.png  Levering in BE en NL
        binnen 2 à 3 werkdagen in huis

tick.png  Gratis verzending vanaf € 49.98
        uitgezonderd grote/zware en breekbare artikelen

tick.png  Gratis afhalen vanaf € 49.98
        € 5 servicekost bij kleinere bedragen

tick.png  Klantenservice shop@suprabazar.be
        di-za tussen 9 en 17u: +32 56 43 97 70

tick.png  Veilig betalen
        
bancontact | iDeal | klarna | visa | mastercard

SA38305

Ambachtelijke degelijkheid van toen: deze hoogwaardige, traditionele boenwas is het ideale product voor de verzorging van uw parket, houten meubelen, maar ook linoleum, tegels, natuursteen,…

BESCHERMT

Sapoli Wasbare Speciale Was Wit bevat siliconen die het oppervlak extra beschermen tegen vlekken van water, wijn,… Na enkele behandelingen maakt de was het oppervlak bijna waterdicht zodat u de vloer met een vochtige dweil kan reinigen.

HERSTELT

Sapoli Wasbare Speciale Was geeft het hout zijn oorspronkelijke aspect en glans terug.

TIP: Eres SAPOLI WASBARE SPECIALE WAS is verkrijgbaar in witte, gele en bruine versie.

Lees aandachtig het etiket!

Veiligheidsinformatie

  • Signaalwoord: Waarschuwing
  • Pictogrammen: 
  • Waarschuwingen (H-zinnen): H226 - Ontvlambare vloeistof en damp. H302 - Schadelijk bij inslikken. H315 - Veroorzaakt huidirritatie. H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280 - Beschermende handschoenen dragen. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. P405 - Achter slot bewaren.
Accept Site use cookies