HG Groene Aanslag Reiniger 1L Expand

HG Groene Aanslag Reiniger 1L

HG

289538

Nieuw

€ 7,99

incl. BTW

tick.png  Levering in BE en NL
        binnen 2 à 3 werkdagen in huis

tick.png  Gratis verzending vanaf € 49.98
        uitgezonderd grote/zware en breekbare artikelen

tick.png  Gratis afhalen vanaf € 49.98
        € 5 servicekost bij kleinere bedragen

tick.png  Klantenservice shop@suprabazar.be
        di-za tussen 9 en 17u: +32 56 43 97 70

tick.png  Veilig betalen
        
bancontact | iDeal | klarna | visa | mastercard

181100103

Hg - Groene Aanslag Reiniger - 1 L

De groene aanslag reiniger van HG verwijdert de bekende grauwe, groene sluier of algengroei op terrassen, paden, muren, daken, bielzen, terracotta potten en grafzerken. Deze aanslagreiniger is niet schadelijk voor gras en planten. Na behandeling is het oppervlak voor maanden perfect beschermd tegen algengroei!

Lees aandachtig het etiket!

Veiligheidsinformatie:

  • Signaalwoord: Gevaar
  • Pictogrammen: 
  • Waarschuwingen (H-zinnen): H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen. H315: Veroorzaakt huidirritatie.
  • Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen): P305+P351+P338: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P264: Na het werken met dit product la peau grondig wassen. S56: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P310: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P302+P352: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

 

Accept Site use cookies