Retourneren

Je kocht iets aan op de webshop van Supra Bazar, maar bent toch niet tevreden over je aankoop? Of is een product beschadigd? Vervelend, maar we helpen je verder!

1. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Supra Bazar via een ondubbelzinnige verklaring via e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Download hier het modelformulier voor herroeping

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief de eventuele leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u altijd terug door middel van overschrijving. U dient ons uw rekeningnummer schriftelijk te bezorgen; in ieder geval zullen er voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen wel voor uw rekening.
 
U dient het product onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u het product terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Het product dient in originele staat, met intacte verpakking en compleet bij ons aan te komen. Pas dan gaan we over tot terugbetaling.

Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zullen we de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de kosten van levering.

Hoe stuur ik producten terug?

  • via e-mail melding maken dat je producten wenst te retourneren (binnen de 14 dagen na ontvangst!)
  • gebruik de originele doos om de producten (zorgvuldig) in te pakken of gebruik een andere doos
  • je stuurt het zelf terug naar ons via een te kiezen koerier. Voordelig terugsturen kan via deze link: https://www.goedkooppakket.be/ of voor Nederland https://www.goedkooppakket.nl/
  • het retouradres is Supra Center nv tav Webshop Oostlaan 9 8560 Gullegem België
  • of je brengt het pakket binnen in een Supra Bazar winkel (op voorhand meedelen via e-mail)
  • als de producten ons in perfecte staat hebben bereikt gaan we over tot terugbetaling

Belangrijk: Software & cd's waarvan de verzegeling is verbroken kunnen niet worden teruggestuurd! Dit geldt ook voor geopende dierenvoeding verpakkingen en hardware.

2. Schade

We doen er alles aan om uw aangekochte producten zorgvuldig te verpakken. Kapot vertrekken ze hier nooit. Toch kan er tijdens het transport altijd iets foutlopen zodat een product beschadigd bij u aankomt. Daarom is het belangrijk dat u vooraleer u het pakket in ontvangst neemt, het pakket controleert op zichtbare/hoorbare schade. Bijvoorbeeld een ingedeukte of gescheurde doos, of glasgerinkel. Indien dit het geval is dient u het pakket meteen te weigeren en ons hiervan op de hoogte brengen via e-mail. Voer deze eerste controle ALTIJD uit en laat u niet afschrikken door een gehaaste koerier.

Stelt u achteraf toch nog schade vast? Neem dan meteen foto's van het kapotte product én de verpakking (zowel binnen als buitenkant van de verpakking). Doe vervolgens melding van de schade via e-mail en voeg de foto's toe. Zie erop toe dat je de schade aan het product op de foto's effectief kan vaststellen. Wacht niet met het melden van schade, maar doe dit meteen. Dan zorgen wij voor een snelle oplossing.

Het retourneren en omruilen van producten die tijdens het transport beschadiging opliepen is voor rekening van Supra Bazar. Wij dienen vervolgens een schadeclaim in bij onze koerierdienst aan de hand van de aangeleverde foto's. We wachten de afhandeling van zo'n schadeclaim nooit af en kijken om de klant onmiddellijk te voorzien van een nieuw product. Via mail wordt dan ook afgesproken wat er dient te gebeuren met het beschadigde product. Gooi het nooit meteen weg!

3. Verkeerd product of product te weinig ontvangen

Een verkeerd product of een product te weinig in je pakket? Geen paniek, contacteer ons meteen via e-mail en we lossen het meteen op! Verkeerd geleverde producten worden uiteraard op onze kosten geretourneerd en omgeruild.


Accept Site use cookies